nlNederlandsenEnglishesEspañol

Stadstuinproject

Met dit project proberen we de leefkwaliteit in wijken te verbeteren door het aanbieden van natuur- en milieueducatie gericht op stadslandbouw, gezonde voeding en verbetering en beheer van groenvoorzieningen (tuinen) rondom de woningen. We richten ons op families, instellingen en scholen in een bepaalde wijk voor een periode van 3 jaar. We meten de resultaten en maken een blauwdruk voor een volgende wijk.

Familie moestuinen

Het vierkante-metertuinenproject ondersteunt families bij het aanleggen, inrichten en onderhouden van een kleine moestuin. Met de families wordt een overeenkomst gesloten voor een half jaar. Ze krijgen hulp bij de 1e aanleg van de tuin en mogen deelnemen in het lesprogramma. Er is ook een handleiding ontwikkeld met informatie over o.a. zaaien, water geven, composteren, ziektebestrijding, insecten die goed zijn voor de tuin en het winnen van zaden. Zo kunnen mensen zelf groenten verbouwen, ook al hebben ze maar beperkte ruimte bij hun huis. 

Daarna kunnen er afspraken komen voor een vervolg zoals een kookcursus, het planten van bomen, de opvang van water, uitleg over druppel irrigatie systemen en de aanleg van een kleine kas of een siertuin.

Schooltuinen

Op verschillende scholen in Cochabamba verzorgt het projectteam lesprogramma’s met theorie in de klas en tuinieren in de schooltuin, om het geleerde direct in praktijk te brengen. De kinderen leren niet alleen de basiskennis over tuinieren, maar bijvoorbeeld ook over gezonde voeding, composteren, groentezaden verzamelen en plantenbakken of gieters maken van afvalmateriaal. 

De scholen uit voorgaande jaren worden ondersteund naar behoefte met workshops en zaden. Tussen de scholen onderling en de families worden zelf gekweekte zaden geruild om de kwaliteit te garanderen.

Moestuinen in centra

Bij twee centra in de wijk waar mensen korter of langdurig opgevangen worden en waar dagelijks wordt gekookt, ondersteunen we bij de aanleg, inrichting en het onderhouden van een moestuin. De bewoners én de begeleiders hebben hierin een actieve rol. De geoogste groente wordt in de centrumkeuken bereid en is bedoeld voor de eigen consumptie. 

Na afloop van het project moet de moestuin kunnen worden beheerd door de bewoners. Er is ook aandacht voor gezonde voeding d.m.v. het geven van kookworkshops. 

Compostering

Bij diverse restaurants en cafes halen we het groenafval en koffiedik op en composteren dat. We voorkomen zo extra vervuiling op de vuilstort waar dit afval normaliter terecht komt en de compost wordt gebruikt binnen de projecten.

Kookworkshops

We ontwikkelden een serie kookworkshops over het bereiden van gezonde voeding in samenwerking met een bevriende chefkok in combinatie met onze al bestaande workshops over stadsmoestuinieren. Zowel keukenpersoneel van kinder- en opvangtehuizen (die een moestuin hebben) en ook ouders die meedoen zouden profijt hebben van workshops gericht op het bereiden van gezond voedsel. Zo is verandering van voedingscultuur mogelijk.