nlNederlands enEnglish

Wilt u onze projecten ondersteunen?

Maak dan een (periodieke) bijdrage over naar rekeningnummer NL29RABO0127823417 t.n.v. Stichting NME Mundial te Utrecht

Alle medewerkers in Nederland zetten zich op vrijwillige basis in en alleen gemaakte onkosten worden vergoed. Uw bijdrage komt dus vrijwel volledig ten goede aan de projecten. Is dat niet geweldig?

Wilt u een gift opnemen in uw nalatenschap? 

Alle informatie over de mogelijkheden van schenken en legaten vindt u op goededoelen.nl

Wilt u een andere bijdrage leveren?

Volg ons en deel uw enthousiasme:

Overzicht van sponsoren in 2018

 • De Johanna Donk-Grote Stichting
 • Dr. Hofstee Stichting
 • Gebroeders van den Boschstichting 
 • Haëlla Stichting
 • Marthe van Rijswijck Foundation
 • Royal Lemkes Foundation
 • Stichting Retera-van het Hof
 • Stichting Struan Foundation
 • Utrecht 4 Global Goals
 • Van Rumpt Foundation

Overzicht van sponsoren in 2017

 • De Johanna Donk-Grote Stichting 
 • Dr. Hofsteestichting 
 • Fonds van Zanten 
 • Haëlla Stichting 
 • Johannes Stichting 
 • Prioriteitenfonds Provincialaat Dominicanen 
 • Stichting Imelda-Nolet 
 • Stichting Jong
 • Stichting Mundo Crastino Meliori

Onze particuliere sponsors zijn we ook zeer erkentelijk voor hun voortdurende steun, zowel in de vorm van een – kleine of grotere – financiële bijdrage, of het op een andere manier onder de aandacht brengen van onze stichting.

We zoeken momenteel:

Een nieuwe secretaris

ANBI_FC

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status: NME Mundial heeft deze status. Daardoor is het voor donateurs aantrekkelijk omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. 

KvK Utrecht inschrijving 30239214

RSIN (Fiscaal) nummer 819266504