nlNederlandsenEnglishesEspañol

Wilt u onze projecten ondersteunen?

Maak dan een (periodieke) bijdrage over naar rekeningnummer NL29RABO0127823417 t.n.v. Stichting NME Mundial te Ede.

Wilt u een gift opnemen in uw nalatenschap? 

Alle informatie over de mogelijkheden van schenken en legaten vindt u op goededoelen.nl

Wilt u een andere bijdrage leveren?

Volg ons en deel uw enthousiasme:

Sponsoren mid 2023 – 2026

 • Aantal sponsors die anoniem wensen te blijven
 • De Johanna Donk-Grote Stichting
 • Dr. Hofstee Stichting
 • Fonds van Zanten
 • Stichting Caritas Drachten
 • Stichting van Helden Tucker
 • Stichting Mundo Crastino Meliori
 • Stichting voor Ontwikkelingssamenwerking K.O.O.K. te Alkmaar
 • Stichting Wilde Ganzen
 • Wereldwijd Voor Kinderen

Sponsoren 2021 – mid 2023

 • Aantal sponsors die anoniem wensen te blijven
 • De Johanna Donk-Grote Stichting
 • Dirk Bos Fonds
 • Dr. Hofstee Stichting
 • Fonds Van Zanten
 • Stichting Huibert van Saane
 • Stichting Wilde Ganzen
 • Stichting van Helden Tucker
 • Vereniging GOVOS
 • W.M. de Hoopstichting

Onze particuliere sponsors zijn we ook zeer erkentelijk voor hun voortdurende steun, zowel in de vorm van een – kleine of grotere – financiële bijdrage, of het op een andere manier onder de aandacht brengen van onze stichting.

Alle medewerkers in Nederland zetten zich op vrijwillige basis in en alleen gemaakte onkosten worden vergoed. Uw bijdrage komt dus vrijwel volledig ten goede aan de projecten. Is dat niet geweldig?

ANBI_FC

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status: NME Mundial heeft deze status. Daardoor is het voor donateurs aantrekkelijk omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. 

KvK Utrecht inschrijving 30239214

RSIN (Fiscaal) nummer 819266504