nlNederlandsenEnglishesEspañol

Oprichting

Arnold Brouwer constateerde tijdens zijn verblijf in Bolivia in 2005 dat er een gebrek was aan degelijk Natuur en Milieu onderwijs in Cochabamba. Met behulp van enkele Boliviaanse ingenieurs startte hij daarom in 2006-2007 een eerste schooltuinenproject op scholen in het zuidelijke deel van Cochabamba. De projecten waren zeer succesvol en boden veel mogelijkheden op het gebied van Natuur en Milieu educatie, waaronder een duidelijke verbetering van voedselzekerheid voor de arme bevolking daar. Om de projecten en activiteiten voort te zetten, uit te breiden en op alle mogelijke manieren te ondersteunen werd in 2008 de Stichting NME Mundial opgericht, met steun vanuit Nederland.

Missie

Het verbeteren van de onderwijskwaliteit op de onderwerpen Natuur, Milieu en Voedselzekerheid voor zowel kinderen als volwassenen, via een netwerk van educatieve projecten. De nadruk ligt hierbij op de uitwisseling van kennis en ervaring tussen Nederland en het land van uitvoering.

Doelgroep

Het verbeteren van ons leefmilieu en het creëren van een gezonde toekomst is een verantwoordelijkheid voor iedereen. In het educatieprogramma in Bolivia zijn kinderen de primaire doelgroep, omdat zij de toekomst hebben en op lange termijn echt iets kunnen veranderen. Ook leraren, ouders, verzorgers en andere geïnteresseerden zijn een belangrijke doelgroep, omdat zij de mogelijkheid hebben om het educatieprogramma de komende jaren zelfstandig voort te zetten en zo meer kinderen kunnen bereiken.

Nederland

In Nederland richt NME Mundial zich op het creëren van draagvlak voor haar activiteiten via voorlichting, het werken met stagiaires/vrijwilligers en contacten tussen scholen in Nederland en Bolivia. Zo willen we mensen in Nederland de Boliviaanse realiteit laten zien en daarnaast voedselzekerheid en andere belangrijke wereldwijde milieuthema’s benadrukken. Er wordt ingezet op een samenwerking tussen Bolivia en Nederland vanuit een win-win gedachte, waarbij alle partijen zich kunnen verrijken en verdiepen.